Wyniki znalezione dla „Ochrona sprzedawców w przypadku sporów dla płatności”

Ochrona sprzedawców w przypadku sporów dla płatności

Jeśli kupujący zgłosi spór dla płatności, sprzedawca może być objęty ochroną sprzedawców w przypadku sporów dla płatności.

Chcesz pomóc kupującemu w rozwiązaniu problemu lub nie masz pewności co do dalszego postępowania?
Pomóż kupującemu w sprawie przedmiotu, który jeszcze nie dotarł
Jak obsługiwać spory dla płatności

Gdy kupujący otworzy spór w swojej instytucji płatniczej (np. u dostawcy kart kredytowych lub w systemie PayPal), instytucja płatnicza prześle nam powiadomienie i zainicjuje proces rozstrzygania sporu z kupującym. eBay zgromadzi informacje o transakcji i pomoże sprzedawcy w przygotowaniu dokumentów na potrzeby obrony w sporze.

O ostatecznym wyniku sporu dla płatności decyduje instytucja płatnicza. Sprzedawca może się jednak kwalifikować do ochrony sprzedawców eBay w przypadku sporów dla płatności. Szczegółowe informacje o tym, jak działa taka ochrona, które transakcje są nią objęte lub z niej wykluczone oraz co musi zrobić sprzedawca, znajdziesz w pełnej wersji zasad poniżej.

Ochrona, wymagania kwalifikujące do ochrony i wykluczone transakcje

Ochrona sprzedawców w sporach dla płatności może mieć zastosowanie, gdy kupujący otworzy spór dla płatności z jednego z poniższych powodów:

 • Kupujący nie otrzymał przedmiotu.
 • Kupujący nie rozpoznaje transakcji lub ma problem z transakcją.
 • Otrzymany przedmiot jest niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży.

Aby sprzedawca kwalifikował się do ochrony sprzedawców w przypadku sporów dla płatności:

 • transakcja musi spełniać wymagania określone w tych zasadach,
 • sprzedawca musi odpowiedzieć na spór dla płatności i podjąć działania w wymaganym terminie,
 • w przypadku kwestionowania sporu dla płatności sprzedawca musi dostarczyć wymagane dokumenty,
 • sprzedawca nie może naruszać zasad Umowy z użytkownikiem.

eBay może automatycznie zastosować ochronę sprzedawców do sporu bez wymagania od sprzedawcy udzielenia odpowiedzi ani podjęcia działania dotyczącego sporu. Jeśli zastosujemy te działania automatycznie, nie pobierzemy kwoty zwrotu, jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść kupującego.

Kwalifikujące się sytuacje i wykluczone transakcje

Kwalifikujące się sytuacje

 • Transakcja dotyczyła towarów fizycznych i istnieje dokument potwierdzający dostawę lub odbiór
 • Sprzedawca wysłał pełny zwrot pieniędzy kupującemu za pośrednictwem serwisu eBay
 • Sprawa w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay tego samego typu:
  • została rozwiązana na niekorzyść kupującego; lub
  • została rozwiązana z pełnym zwrotem pieniędzy kupującemu za pośrednictwem serwisu eBay

Wykluczone transakcje

Wymagane działania i terminy

DziałaniaTerminy
Zaakceptuj spórW ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o sporze
Zakwestionuj spór i przedstaw dokumenty potwierdzająceW ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o sporze

Gdy kupujący otworzy spór dla płatności, ponieważ nie otrzymał przedmiotu lub nie rozpoznaje transakcji

Gdy kupujący otworzy spór dla płatności, ponieważ nie otrzymał przedmiotu lub nie rozpoznaje transakcji, poprosimy sprzedawcę o dostarczenie:

 • dokumentu potwierdzającego dostawę na adres podany przez kupującego podczas realizacji transakcji lub
 • dowodu, że kupujący odebrał przedmiot.

Jeśli uznamy, że przedmiot został dostarczony lub odebrany:

 • nie poprosimy sprzedawcy o zwrot kwestionowanej kwoty, nawet jeśli instytucja płatnicza zdecyduje, że kupującemu należy się zwrot pieniędzy.

Dokument potwierdzający dostawę

Informacje o śledzeniu przesyłki od przewoźnika zawierające:

 • status „dostarczono” (lub podobny, w zależności od kraju, do którego przedmiot został dostarczony);
 • datę dostawy;
 • adres odbiorcy zgodny z adresem na stronie Szczegóły zamówienia, w tym miejscowość/województwo lub kod pocztowy (lub odpowiedniki międzynarodowe); oraz
 • dowód potwierdzenia dostawy podpisem przesłany jako zdjęcie podczas kwestionowania sporu dla płatności; dotyczy zamówień o łącznej kwocie 550 EUR lub większej. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących potwierdzenia dostawy podpisem.

Dokument potwierdzający odbiór

W przypadku przedmiotów odbieranych bezpośrednio u sprzedawcy dokumentem potwierdzającym, że kupujący otrzymał przedmiot, może być:

 • kopia szczegółów zamówienia na eBay, podpisana przez kupującego w chwili odbioru.

Gdy kupujący otworzy spór dla płatności, ponieważ przedmiot jest niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży

Gdy kupujący otworzy spór dla płatności, ponieważ przedmiot, który otrzymał, jest niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży, poprosimy sprzedawcę o dostarczenie dowodów, aby zakwestionować spór dla płatności, np. zdjęć przedstawiających stan przedmiotu przed wysyłką.

Ustalając, czy objąć sprzedawcę ochroną, będziemy kierować się następującymi kryteriami:

 • Sprzedawca wysłał pełny zwrot pieniędzy kupującemu za pośrednictwem serwisu eBay.
 • Sprawa w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay tego samego typu dla tej samej transakcji:
  • została rozwiązana na niekorzyść kupującego; lub
  • została rozwiązana z pełnym zwrotem pieniędzy kupującemu.

Jeśli eBay uzna, że transakcja kwalifikuje się do ochrony:

 • nie poprosimy sprzedawcy o zwrot kwestionowanej kwoty, nawet jeśli instytucja płatnicza zdecyduje, że kupującemu należy się zwrot pieniędzy

Wstrzymane płatności i zwroty pieniędzy

Wstrzymane płatności sprzedawców

Gdy kupujący zgłosi spór dla płatności, środki sprzedawcy mogą być wstrzymane przez eBay zgodnie z Warunkami usług płatności. Płatność może być wstrzymana przez maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

Spłata zwrotu pieniędzy przez sprzedawców na rzecz eBay

Zgodnie z opisem w niniejszych zasadach eBay może ustalić, że sprzedawca nie kwalifikuje się do ochrony sprzedawców w przypadku sporów dla płatności. Jeśli sprzedawca nie kwalifikuje się do ochrony, a instytucja płatnicza kupującego zdecyduje, że kupującemu należy się zwrot pieniędzy, eBay będzie ubiegać się o spłatę zwrotu pieniędzy od sprzedawcy zgodnie z Umową z użytkownikiemWarunkami usługi płatności.

O zwrot pieniędzy będziemy ubiegać się:

 • potrącając kwotę zwrotu z wypłat należnych sprzedawcy, które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub
 • obciążając kwotą zwrotu pieniędzy konto bankowe sprzedawcy do wypłat, jeśli środki sprzedawcy nie są wystarczające do pokrycia zwrotu pieniędzy.

Jeśli zwrot pieniędzy nie powiedzie się, eBay zastrzega sobie prawo do ubiegania się o zwrot pieniędzy w inny sposób.

Odwołania i wielokrotne roszczenia

Odwołania

Jeśli eBay uzna, że sprzedawca nie kwalifikuje się do ochrony sprzedawców w przypadku sporów dla płatności, sprzedawca może wysłać odwołanie, kontaktując się z eBay w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o rozstrzygnięciu sporu dla płatności. Rozpatrując odwołanie, możemy poprosić sprzedawcę o przesłanie dodatkowej dokumentacji.

eBay zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

Wielokrotne roszczenia

Kupujący mogą skorzystać tylko z jednej metody rozstrzygania roszczenia w celu otrzymania zwrotu pieniędzy. Jeśli kupujący otworzy spór dla płatności w instytucji płatniczej, sprzedawca musi odpowiedzieć na spór dla płatności. eBay zamknie wszelkie otwarte anulowania zamówień, zgłoszenia o niedostarczonych przedmiotach, prośby o zwrot lub sprawy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay dotyczące tej samej transakcji.

Pozostałe warunki i powiązane zasady

 • eBay może przekazać informacje kontaktowe sprzedawcy instytucji płatniczej lub kupującemu zgodnie z naszymi Warunkami usługi płatności oraz naszym Oświadczeniem o prywatności.
 • Sprzedawca zezwala serwisowi eBay na wgląd do informacji o wysyłce z systemu odpowiedniego przewoźnika w celu umożliwienia weryfikacji dostawy przedmiotu i przyznaje eBay dostęp do tych informacji, jeśli jest to konieczne.
 • W niektórych przypadkach instytucja płatnicza może ponownie otworzyć zamknięty spór dla płatności. W tej sytuacji eBay poinformuje sprzedawcę i może poprosić o podanie dodatkowych informacji, żeby zakwestionować spór.

Przydatne łącza

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.