Wyniki znalezione dla „Wybieranie formy płatności dla kosztów sprzedaży w ramach usług płatności”

Wybieranie formy płatności dla kosztów sprzedaży w ramach usług płatności

Gdy przetwarzamy Twoje płatności, musisz skonfigurować ważną formę płatności dla kosztów sprzedaży, jeśli wpływy ze sprzedaży będą niewystarczające. Prawidłową formą płatności jest karta debetowa lub kredytowa albo powiązane konto bankowe do wypłat.

Ważne
Informacje na tej stronie dotyczą tylko klientów mieszkających w Unii Europejskiej. Klienci mieszkający poza Unią Europejską powinni zapoznać się z naszym artykułem Choosing your payment method for selling costs for managed payments (artykuł dostępny tylko w języku angielskim).

Gdy przetwarzamy Twoje płatności, będziemy potrącać z Twoich środków oczekujących na wypłatę opłaty eBay oraz inne koszty sprzedaży. Jeśli nie masz wystarczających środków na pokrycie tych kosztów, pobierzemy je z zapisanej formy płatności w ciągu 14 dni. Możemy zsumować należne kwoty w ramach jednego obciążenia.

Jeśli nie masz wybranej ważnej formy płatności dla kosztów sprzedaży lub jeśli płatność nie powiodła się, możemy podjąć próbę obciążenia kolejnej zapisanej formy płatności kwotą należną na rzecz eBay. Ponadto jeśli nie masz skonfigurowanej ważnej formy płatności dla kosztów sprzedaży, może to mieć wpływ na Twoje działania związane ze sprzedawaniem. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego musisz mieć skonfigurowaną ważną formę płatności.

Wskazówka
Możesz ustawić preferowaną formę płatności, aby obciążać ją kosztami sprzedaży.

Dodawanie lub aktualizowanie formy płatności dla kosztów sprzedaży

Możesz dodać lub zaktualizować formę płatności dla kosztów sprzedaży, a także wybrać ją jako swoją preferowaną formę płatności.

Możesz wybrać kartę kredytową lub debetową (z wyjątkiem karty przedpłaconej) lub powiązane konto bankowe do wypłat.

Dodawanie nowej formy płatności

Aby dodać nową formę płatności dla kosztów sprzedaży:

 1. Przejdź na stronę Mój eBay > Płatności — otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie.
 2. Wybierz Dodaj opcję płatności.
 3. W sekcji Wybierz opcję płatności wybierz Karta kredytowa lub Konto bankowe.
 4. Wybierz Kontynuuj.
  • W przypadku karty kredytowej podaj jej dane i wybierz Kontynuuj.
  • W przypadku konta bankowego poprosimy Cię o powiązanie Twojego konta bankowego, zalogowanie się do niego lub wprowadzenie jego danych, ich potwierdzenie oraz wybranie Kontynuuj.
 5. Wybierz Preferowana dla kosztów sprzedaży, a następnie Dodaj.
  • Jeśli nie chcesz, aby była to Twoja preferowana forma płatności, pomiń ten krok.
Wybieranie jednej z istniejących form płatności

Aby wybrać jedną z istniejących form płatności jako preferowaną formę dla kosztów sprzedaży:

 1. Przejdź na stronę Mój eBay > Płatności — otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie.
 2. W sekcji Opcje płatności wybierz Zarządzaj poniżej zapisanej formy płatności, której chcesz używać.
 3. Wybierz Preferowana dla kosztów sprzedaży.
 4. Wybierz Gotowe.

Jeśli przy zapisanej formie płatności nie ma opcji Zarządzaj, być może nie kwalifikuje się ona jako preferowana forma płatności lub jej ważność wygasła.

Dlaczego potrzebujesz ważnej formy płatności

Nawet jeśli nie masz wybranej preferowanej formy płatności, musisz mieć zapisaną ważną formę płatności, aby pokrywać koszty sprzedaży, jeśli Twoje wpływy ze sprzedaży będą niewystarczające.

Jeśli nie ustawisz prawidłowo formy płatności lub płatność się nie powiedzie, może dojść do następujących problemów:

 • Jeśli Twoja forma płatności dla kosztów sprzedaży zostanie odrzucona lub nie będziesz mieć zapisanej formy płatności, możemy zawiesić lub wstrzymać Twoje konto, dopóki nie spłacisz całej zaległej kwoty.
 • Jeśli nie masz wybranej formy płatności dla kosztów sprzedaży lub jeśli płatność się nie powiodła, możemy podjąć próbę obciążenia kolejnej zapisanej formy płatności kwotą należną na rzecz eBay.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziemy musieli usunąć Twoją formę płatności, a nie będziesz mieć zapisanej innej formy płatności dla kosztów sprzedaży, konieczne będzie dodanie nowej formy płatności.

Koszty sprzedaży

Gdy przetwarzamy Twoje płatności, większość kosztów sprzedaży jest pobierana przed wysłaniem wypłaty. Jeśli Twoje środki oczekujące na wypłatę nie wystarczą na pokrycie kosztów sprzedaży, obciążymy pozostałą kwotą Twoją zapisaną formę płatności.

Koszty sprzedaży uwzględniają opłaty za sprzedaż oraz inne obciążenia. Mogą obejmować między innymi:

 • opłaty eBay, w tym opłaty za wystawienie, prowizje od sprzedaży, opłaty za transakcje zagraniczne, opłaty za reklamę itp.,
 • zwroty pieniędzy,
 • opłaty subskrypcyjne za Sklep,
 • zwroty w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay,
 • zwroty w ramach sporu dla płatności.

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.