Wyniki znalezione dla „Zwracanie pieniędzy kupującym”

Zwracanie pieniędzy kupującym

Zwrócenie pieniędzy kupującemu jest proste. Zwroty pieniędzy mogą być wysyłane przez Ciebie lub serwis eBay.

Ważne
Informacje na tej stronie dotyczą tylko klientów mieszkających w Unii Europejskiej. Klienci mieszkający poza Unią Europejską powinni zapoznać się z naszym artykułem Refunding buyers (ten artykuł jest dostępny tylko w języku angielskim).

Jest kilka sposobów wysyłania zwrotu pieniędzy w zależności od sytuacji. Jako sprzedawca możesz wysyłać zwroty pieniędzy w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay. Możesz też zwrócić pieniądze przez prośbę o anulowanie lub zwrot albo przez zgłoszenie, że przedmiot nie dotarł.

eBay może wysłać zwrot pieniędzy kupującemu w wyniku sprawy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay lub sporu dla płatności. Gdy eBay zwróci pieniądze kupującemu, możemy pobrać pełną kwotę tego zwrotu od Ciebie.

Na czym polega zwrot pieniędzy

Gdy zaoferujesz kupującemu zwrot pieniędzy, zostanie on wypłacony z łącznej kwoty Twoich dostępnych, przetwarzanych i wstrzymanych środków. Jeśli nie masz wystarczających środków na pokrycie kosztu zwrotu pieniędzy, ta kwota zostanie pobrana z Twojego powiązanego konta bankowego do wypłat lub z Twojej zarejestrowanej formy płatności.

 • Jeśli np. wyślesz kupującemu zwrot pieniędzy w wysokości 100 EUR, a Twoje środki dostępne, przetwarzane i wstrzymane wynoszą tyko 80 EUR, do pokrycia pozostałej kwoty 20 EUR zostanie wykorzystane Twoje konto bankowe do wypłat lub Twoja zarejestrowana forma płatności.

Gdy eBay wyśle kupującemu zwrot pieniędzy w Twoim imieniu w związku ze sprawą w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay lub sporem dla płatności,  jego kwota zostanie pobrana z łącznej kwoty Twoich dostępnych, przetwarzanych i wstrzymanych środków.

Jeśli Twoje dostępne, przetwarzane i wstrzymane środki łącznie okażą się niewystarczające do pokrycia należnych kwot, eBay pobierze pozostałą należną kwotę w ciągu 14 dni za pomocą Twojej zarejestrowanej formy płatności. Możemy zsumować zaległe kwoty w ramach jednego obciążenia. Wszystkie szczegółowe informacje na temat tych opłat będą widoczne w Twoim Zestawieniu finansowym.

Wskazówka
Możesz wybrać preferowaną zapisaną formę płatności, aby pokrywać kwoty zwrotów pieniędzy, jeśli Twoje środki są niewystarczające. Upewnij się, że dane Twojej formy płatności są aktualne, aby zapobiec ewentualnemu niepowodzeniu płatności.

Wysyłanie zwrotu pieniędzy

Możesz wysyłać pełne lub częściowe zwroty pieniędzy za przedmioty w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay w ciągu 90 dni od pierwotnej transakcji. W tym celu:

 1. Znajdź zamówienie w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay > Sprzedane.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Wyślij zwrot pieniędzy.
 3. Wybierz przyczynę zwrotu pieniędzy.
 4. Określ kwotę zwrotu pieniędzy dla przedmiotu lub zamówienia.
 5. Podaj żądaną kwotę zwrotu pieniędzy i wybierz Wyślij zwrot pieniędzy.

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zainicjowania zwrotu pieniędzy i kolejną po zrealizowaniu zwrotu pieniędzy. Zwrócona kwota pojawi się w szczegółach zamówienia. Możesz zwrócić do 100% wartości transakcji.

Jeśli wyślesz częściowy zwrot pieniędzy dla zamówienia, kwota zostanie podzielona proporcjonalnie na poszczególne przedmioty w zamówieniu.

Opcja Wyślij zwrot pieniędzy nie będzie dostępna w przypadku otwartej prośby o anulowanie lub zwrot, sprawy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, zgłoszenia, że przedmiot nie dotarł, albo otwartego poza eBay sporu dotyczącego zamówienia. Zwroty pieniędzy należy wtedy wysyłać przez otwarte prośbę lub sprawę, które można wyświetlić na stronie Mój eBay > Sprzedane lub w zakładkach Zwroty, Anulowania albo Prośby i spory w Panelu Sprzedawcy.

Jeśli pojawi się problem ze zwrotem pieniędzy, zostaniesz poproszony(na) o skorzystanie z przycisku Ponów zwrot pieniędzy. Jeśli nadal nie będziesz w stanie wysłać zwrotu pieniędzy, możesz zmienić sposób finansowania zwrotów pieniędzy. Nie zalecamy wysyłania zwrotu pieniędzy poza eBay, ponieważ to nie będzie kwalifikować się do ochrony sprzedawców.

Zmiana sposobu finansowania zwrotów pieniędzy

Możesz wybrać preferowaną formę zwrotu pieniędzy, taką jak karta kredytowa lub debetowa, jeśli nie masz wystarczających dostępnych, przetwarzanych i wstrzymanych środków, aby uregulować pozostałe kwoty.

 1. Znajdź zamówienie w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay:
  • przejdź do Panelu Sprzedawcy > Zamówienia,
  • przejdź do strony Mój eBay > Sprzedane.
 2. Wybierz Wyślij zwrot pieniędzy lub wyświetl prośbę Anulowanie, Zwrot lub Nie otrzymano przedmiotu.
 3. Wybierz Zmień sposób obciążania.
 4. Wybierz preferowaną formę płatności i wybierz Zapisz.

Zapisana forma płatności będzie używana do przyszłych obciążeń. Jeśli preferowana forma płatności nie zadziała, pobierzemy kwotę za pomocą innej zapisanej formy płatności.

Wskazówka
Możesz wysłać pełny lub częściowy zwrot pieniędzy za przedmioty w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay w ciągu 90 dni od pierwotnej transakcji.

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.