Wyniki znalezione dla „Uzgadnianie danych dla transakcji sprzedaży na eBay na potrzeby usług płatności”

Uzgadnianie danych dla transakcji sprzedaży na eBay

Do zarządzania działalnością niezbędny jest dostęp do wszystkich informacji o sprzedaży i transakcjach. eBay oferuje szczegółowe i kompleksowe zestawienie wszystkich działań związanych ze sprzedawaniem, aby pomóc Ci upewnić się, że Twoje wewnętrzne dane są prawidłowe i aktualne.

Ważne
Informacje na tej stronie dotyczą tylko klientów mieszkających w Unii Europejskiej. Klienci mieszkający poza Unią Europejską powinni zapoznać się z naszym artykułem Reconciling your eBay sales transactions (ten artykuł jest dostępny tylko w języku angielskim).

W Panelu Sprzedawcy możesz pobierać raporty, zestawienia i faktury dotyczące zamówień, opłat i wypłat, a następnie uzgadniać ich dane z własnymi danymi, aby sprawdzić, czy wszystko się zgadza.

Pobieranie raportów, zestawień i faktur

Wszystkie dokumenty będą dostępne do pobrania w Panelu Sprzedawcy, ale zestawienie finansowe i fakturę będzie można też pobrać ze strony Mój eBay.

Większość plików będzie w formacie CSV, który można otworzyć za pomocą oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych, np. Excel firmy Microsoft lub Arkusze Google. Twoje zestawienie finansowe będzie jednak w formacie PDF.

Możesz użyć tych dokumentów do uzgodnienia swoich danych z danymi eBay. W celu finansowego uzgodnienia tych informacji zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym. Poniżej znajdują się dokumenty, które można znaleźć w Panelu Sprzedawcy, wraz z instrukcją pobrania każdego z nich.

Raport o transakcjach

Raport o transakcjach zawiera szczegółowe zestawienie wszystkich Twoich działań na koncie w danym okresie. Pokazuje szczegóły transakcji, w tym datę transakcji, numer zamówienia, nazwę kupującego, datę wypłaty, opłaty i inne informacje. Gdy raport będzie dostępny, otrzymasz powiadomienie e-mail. Pobieranie raportu o transakcjach:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności.
 2. W lewym menu wybierz Raport.
 3. Wybierz zakładkę Raporty.
 4. Z menu rozwijanego wybierz Raport o transakcjach.
 5. Wybierz Typ raportu (Zamówienia, Zwroty pieniędzy lub obydwa) oraz datę początkowąkońcową.
 6. Wybierz Utwórz raport.

Czas w Twoim raporcie o transakcjach może być niezgodny z czasem transakcji w Twoich danych ze względu na różnice pomiędzy strefami czasowymi i może skutkować rozbieżnościami między Twoim raportem o transakcjach a innymi raportami. Poniżej znajdują się niektóre dane z raportu o transakcjach, które pojedynczo lub łącznie mogą pomóc Ci przy uzgadnianiu:

 • numer przedmiotu: unikatowy identyfikator przedmiotu;
 • numer wypłaty: unikatowy identyfikator wypłaty;
 • numer referencyjny: unikatowy identyfikator transakcji;
 • numer transakcji: unikatowy identyfikator, który łączy informacje o kupującym, przedmiocie i cenie przedmiotu;
 • kwota netto: kwota netto, którą otrzymujesz z tytułu transakcji;
 • forma wypłaty: powiązane konto bankowe do wypłaty;
 • status: status transakcji;
 • przyczyna wstrzymania: dodatkowe informacje o statusie wstrzymanej transakcji;
 • prowizja od sprzedaży: opłata obliczana jako zmienna wartość procentowa łącznej kwoty każdej sprzedaży plus stała kwota od każdej sprzedaży. Tę opłatę pobieramy z Twoich środków zanim otrzymasz wypłatę.

Wskazówka
Jeśli Twoje środki zostaną wstrzymane, szczegółowe informacje znajdziesz w raporcie o transakcjach.

Raport o wypłatach

Raport o wypłatach zawiera podsumowanie wypłat w danym okresie. Pobieranie raportu o wypłatach:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności.
 2. W lewym menu wybierz Raport.
 3. Wybierz zakładkę Raporty.
 4. Z menu rozwijanego wybierz Raport o wypłatach.
 5. Wybierz datę początkowąkońcową.
 6. Wybierz Utwórz raport obok raportu, który chcesz pobrać.

Raporty, o które prosisz, będą zapisane przez 90 dni. Po tym czasie musisz o nie poprosić ponownie, korzystając z powyższych instrukcji.

Wskazówka
Jest mało prawdopodobne, by terminy wypłat pokrywały się z datami na Twoim wyciągu bankowym z powodu czasu przetwarzania przez eBay i bank.

Zestawienie finansowe

Zestawienie finansowe zawiera podsumowanie miesięcznych działań na koncie. Co miesiąc otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że zestawienie finansowe jest gotowe do pobrania. W zestawieniu finansowym znajdziesz podsumowanie swoich działań związanych ze sprzedażą oraz szczegółowy przegląd transakcji, w tym informacje o roszczeniach, zwrotach pieniędzy, sporach dla płatności, wypłatach itp. w danym miesiącu.

Pobieranie zestawienia finansowego w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności lub do strony Mój eBay > Płatności.
 2. Wybierz Raporty.
 3. Wybierz Zestawienia.
 4. Wybierz Pobierz obok zestawienia, które chcesz pobrać.
 5. Wybierz Podsumowanie lub Pełne zestawienie.

Zestawienia miesięczne są dostępne do pobrania przez 10 lat. Zestawienie nie jest fakturą i nie zastępuje istniejących raportów.

Wskazówka
Rejestr swoich opłat i uznań możesz znaleźć w swoim miesięcznym zestawieniu finansowym lub pobierając raport o transakcjach. Oba dokumenty są dostępne w Panelu Sprzedawcy.

Faktura

Twoja faktura jest wystawiana w związku ze świadczonymi usługami i zawiera wszystkie stosowne opłaty za sprzedaż i inne koszty. Co miesiąc otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że faktura jest gotowa do pobrania. Na Twojej faktura widoczne są stosowne podatki od opłat i inne koszy pobrane już z Twoich dostępnych, przetwarzanych lub wstrzymanych środków. Jeśli sprzedajesz w kilku serwisach eBay, opłaty i podatki będą pogrupowane według waluty.

Pobieranie faktury w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności lub do strony Mój eBay > Płatności.
 2. Wybierz Raporty.
 3. Wybierz zakładkę Faktury. Zobaczysz listę dostępnych faktur według miesięcy.
 4. Aby pobrać raport dla danego miesiąca, wybierz Pobieranie podsumowania lub Pobieranie szczegółów.

 

Wskazówka
Możesz pobierać raporty, zestawienia i faktury z Panelu Sprzedawcy w celu uzgodnienia swoich danych z danymi eBay. W celu finansowego uzgodnienia tych informacji zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym.

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.