Wyniki znalezione dla „Uzgadnianie danych dla transakcji sprzedaży na eBay na potrzeby usług płatności”

Uzgadnianie danych dla transakcji sprzedaży na eBay na potrzeby usług płatności

Do zarządzania działalnością niezbędny jest dostęp do wszystkich informacji o sprzedaży i transakcjach. eBay oferuje szczegółowe i kompleksowe zestawienie wszystkich działań związanych ze sprzedawaniem, aby pomóc Ci upewnić się, że Twoje wewnętrzne dane są prawidłowe i aktualne.

Ważne
Informacje na tej stronie dotyczą tylko klientów mieszkających w Unii Europejskiej. Klienci mieszkający poza Unią Europejską powinni zapoznać się z naszym artykułem Reconciling your eBay sales transactions for managed payments (artykuł dostępny tylko w języku angielskim).

W Panelu Sprzedawcy możesz pobierać raporty, zestawienia i faktury dotyczące zamówień, opłat i wypłat, a następnie uzgadniać ich dane z własnymi danymi, aby sprawdzić, czy wszystko się zgadza.

Pobieranie raportów, zestawień i faktur

Wszystkie dokumenty będą dostępne do pobrania w Panelu Sprzedawcy, ale zestawienie finansowe i fakturę będzie można też pobrać ze strony Mój eBay.

Większość plików będzie w formacie CSV, który można otworzyć za pomocą oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych, np. Excel firmy Microsoft lub Arkusze Google. Twoje zestawienie finansowe będzie jednak w formacie PDF, a Twoja faktura w formatach PDF i CSV.

Możesz użyć tych dokumentów do uzgodnienia swoich danych z danymi eBay. W celu finansowego uzgodnienia tych informacji zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym. Poniżej znajdują się dokumenty, które można znaleźć w Panelu Sprzedawcy, wraz z instrukcją pobrania każdego z nich.

Raport o transakcjach

Raport o transakcjach zawiera szczegółowe zestawienie wszystkich Twoich działań na koncie w danym okresie. Pokazuje szczegóły transakcji, w tym datę transakcji, numer zamówienia, nazwę kupującego, datę wypłaty, opłaty i inne informacje. Gdy raport będzie dostępny, otrzymasz powiadomienie e-mail. Pobieranie raportu o transakcjach:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności.
 2. W lewym menu wybierz Raport.
 3. Wybierz zakładkę Raporty.
 4. Z menu rozwijanego wybierz Raport o transakcjach.
 5. Wybierz Typ raportu (Zamówienia, Zwroty pieniędzy lub obydwa) oraz datę początkowąkońcową.
 6. Wybierz Utwórz raport.

Pamiętaj, że czas w Twoim raporcie o transakcjach może być niezgodny z czasem transakcji w Twoich danych ze względu na różnice pomiędzy strefami czasowymi i może skutkować rozbieżnościami między Twoim raportem o transakcjach a innymi raportami. Poniżej znajdują się niektóre dane z raportu o transakcjach, które pojedynczo lub łącznie mogą pomóc Ci przy uzgadnianiu:

 • numer przedmiotu: unikatowy identyfikator przedmiotu;
 • numer wypłaty: unikatowy identyfikator wypłaty;
 • numer referencyjny: unikatowy identyfikator transakcji;
 • numer transakcji: unikatowy identyfikator, który łączy informacje o kupującym, przedmiocie i cenie przedmiotu;
 • kwota netto: należna kwota netto z tytułu transakcji;
 • forma wypłaty: powiązane konto bankowe do wypłaty;
 • status: status transakcji;
 • przyczyna wstrzymania: dodatkowe informacje o statusie wstrzymanej transakcji;
 • prowizja od sprzedaży: opłata obliczana jako zmienna wartość procentowa łącznej kwoty każdej sprzedaży plus stała kwota od każdej sprzedaży.

Wskazówka
Jeśli Twoje środki zostaną wstrzymane, szczegółowe informacje znajdziesz w raporcie o transakcjach.

Raport o wypłatach

Raport o wypłatach zawiera podsumowanie wypłat w danym okresie. Pobieranie raportu o wypłatach:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności.
 2. W lewym menu wybierz Raport.
 3. Wybierz zakładkę Raporty.
 4. Z menu rozwijanego wybierz Raport o wypłatach.
 5. Wybierz datę początkowąkońcową.
 6. Wybierz Utwórz raport obok raportu, który chcesz pobrać.

Raporty, o które prosisz, będą zapisane przez 90 dni. Po tym czasie musisz o nie poprosić ponownie, korzystając z powyższych instrukcji.

Wskazówka
Jest mało prawdopodobne, by terminy wypłat pokrywały się z datami na Twoim wyciągu bankowym z powodu czasu przetwarzania przez eBay i bank.

Zestawienie finansowe

Zestawienie finansowe zawiera podsumowanie miesięcznych działań na koncie. Co miesiąc otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że zestawienie finansowe jest gotowe do pobrania. W zestawieniu finansowym znajdziesz podsumowanie swoich działań związanych z usługami płatności oraz szczegółowy przegląd transakcji, w tym informacje o roszczeniach, zwrotach pieniędzy, sporach dla płatności, wypłatach itp. w danym miesiącu.

Możesz je pobrać z Panelu Sprzedawcy lub ze strony Mój eBay.

Pobieranie zestawienia finansowego z Panelu Sprzedawcy:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności.
 2. W lewym menu wybierz Raport.
 3. Wybierz zakładkę Zestawienia.
 4. Wybierz Pobierz obok zestawienia, które chcesz pobrać.

Pobieranie zestawienia finansowego ze strony Mój eBay:

 1. Przejdź do strony Mój eBay > Konto.
 2. Wybierz Płatności w sekcji Płatności.
 3. Wybierz Raporty.
 4. Wybierz Pobierz obok zestawienia, które chcesz pobrać.

Zestawienia miesięczne są dostępne do pobrania przez 7 lat. Pamiętaj, że zestawienie nie jest fakturą i nie zastępuje istniejących raportów.

Faktura

Jeśli eBay przetwarza Twoje płatności, będziesz otrzymywać fakturę miesięczną w nowej formie.

Jest ona dostępna w formatach PDF i CSV. Plik PDF zawiera podsumowanie opłat sprzedawcy. Plik CSV zawiera szczegółowe zestawienie wszystkich opłat.

Jako sprzedawca korzystający z usług płatności zauważysz jedną różnicę: na nowej fakturze wszystkie opłaty za świadczone usługi będą już odliczone. Nie będzie na niej żadnych opłat do uiszczenia ani sumy należności.

Jeśli prowadzisz sprzedaż w różnych walutach w kilku serwisach eBay, opłaty będą pogrupowane według waluty.

Pobieranie faktury w Panelu Sprzedawcy:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności.
 2. W lewym menu wybierz Raport.
 3. Wybierz zakładkę Faktury.
 4. Wybierz Pobierz obok faktury, którą chcesz pobrać.

Pobieranie faktury ze strony Mój eBay:

 1. Przejdź do strony Mój eBay > Konto.
 2. Wybierz Płatności w sekcji Płatności.
 3. Wybierz Raporty.
 4. Wybierz Faktury.
 5. Wybierz Pobierz obok faktury, którą chcesz pobrać.

Raport o zamówieniach

Raport o zamówieniach przedstawia wszystkie informacje o Twoich zamówieniach, w tym te dotyczące podatku i wysyłki. Pobieranie raportu o zamówieniach:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Zamówienia.
 2. W lewym menu wybierz Wszystkie zamówienia.
 3. W menu rozwijanych można filtrować przedmioty według statusu zamówienia, okresu i innych szczegółów.
 4. Wybierz Pobierz raport.

Raport ze sprzedaży

Raport ze sprzedaży przedstawia wszystkie transakcje sprzedaży i informacje o każdej z nich, w tym wartość sprzedaży netto. Pobieranie raportu ze sprzedaży:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Wyniki.
 2. W lewym menu wybierz Sprzedaż.
 3. Użyj menu rozwijanych, aby uściślić wyniki:
  • wybierz okres raportu (ostatnie 31 dni, dzisiaj, bieżący miesiąc, ubiegły miesiąc, bieżący kwartał lub niestandardowy);
  • wybierz okres do porównania wyników (miesiąc do miesiąca, rok do roku, niestandardowy lub inne opcje).
 4. Wybierz Utwórz raport.

 

Wskazówka
Możesz pobierać raporty, zestawienia i faktury z Panelu Sprzedawcy w celu uzgodnienia swoich danych z danymi eBay. W celu finansowego uzgodnienia tych informacji zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym.

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.