Wyniki znalezione dla „Uzgadnianie danych dla transakcji sprzedaży na eBay”

Uzgadnianie danych transakcji sprzedaży na eBay

Do zarządzania działalnością niezbędny jest dostęp do wszystkich informacji o sprzedaży i transakcjach. Oferujemy szczegółowe i kompleksowe zestawienie wszystkich działań związanych ze sprzedawaniem, aby pomóc Ci upewnić się, że Twoje wewnętrzne dane są prawidłowe i aktualne.

Ważne:
Informacje na tej stronie dotyczą tylko klientów mieszkających w Unii Europejskiej. Klienci mieszkający poza Unią Europejską powinni zapoznać się z naszym artykułem Reconciling your eBay sales transactions (ten artykuł jest dostępny tylko w języku angielskim).

Więcej informacji o opłatach, które płacisz jako sprzedawca, znajdziesz w naszym artykule o opłatach za sprzedaż.

W Panelu Sprzedawcy możesz pobierać raporty, zestawienia i faktury dotyczące zamówień, opłat i wypłat, a następnie uzgadniać ich dane z własnymi danymi, aby sprawdzić, czy wszystko się zgadza.

Pobieranie raportów i zestawień

Wszystkie dokumenty będą dostępne do pobrania w Panelu Sprzedawcy, ale zestawienie finansowe i fakturę będzie można też pobrać ze strony Mój eBay.

Możesz użyć tych dokumentów do uzgodnienia swoich danych z danymi eBay. W celu finansowego uzgodnienia tych informacji zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym. Poniżej znajdują się dokumenty, które możesz znaleźć w Panelu Sprzedawcy, i instrukcja pobrania każdego z nich.

Raport o transakcjach

Raport o transakcjach to szczegółowe zestawienie wszystkich Twoich działań na koncie w danym okresie. Jest dostępny w formacie CSV, który można otworzyć za pomocą aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel lub Arkusze Google. Format CSV umożliwia dostosowywanie informacji w dokumencie. Raport zawiera szczegóły transakcji, w tym datę transakcji, numer zamówienia, nazwę kupującego, datę wypłaty, opłaty i inne informacje. Gdy raport będzie dostępny, otrzymasz powiadomienie e-mail. Pobieranie raportu o transakcjach:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności.
 2. W lewym menu wybierz Raporty.
 3. W sekcji dotyczącej pobierania wybierz Raport o transakcjach.
 4. Wybierz Typ oraz daty początkowąkońcową transakcji.
 5. Wybierz Utwórz raport.

Wskazówka
Czas w Twoim raporcie o transakcjach może nie zgadzać się z czasem transakcji w Twoich danych ze względu na różnice w międzynarodowych strefach czasowych. Może to powodować rozbieżności między Twoim raportem o transakcjach a innymi raportami.

Dostosowywanie raportów o transakcjach

Możesz dostosowywać raporty o transakcjach do swoich potrzeb, dodając lub usuwając kolumny z informacjami o transakcjach, wypłatach, wysyłce, przedmiotach i kupujących. Jak to zrobić:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności.
 2. W lewym menu wybierz Raporty.
 3. W sekcji dotyczącej pobierania wybierz Raport o transakcjach.
 4. Wybierz Dostosuj ustawienia kolumn.
 5. Wybierz Szczegóły transakcji, Szczegóły wypłaty, Szczegóły wysyłki, Szczegóły przedmiotu lub Szczegóły kupującego.
  • W każdej sekcji możesz zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie kolumn w raporcie
 6. Wybierz Zapisz.

Zmiany ustawień będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych raportów o transakcjach. W każdej chwili możesz powrócić do ustawień domyślnych, wybierając Przywróć ustawienia domyślne.

Wskazówka
Raport o transakcjach zawiera kolumny, w których wyświetlone są opłaty i które można dostosowywać do swoich potrzeb.

Zamówienia dotyczące jednego i wielu przedmiotów

Zamówienie może obejmować jeden przedmiot lub wiele przedmiotów. Bez względu na liczbę przedmiotów w zamówieniu każdy z nich będzie miał unikatowy numer. W przypadku zamówienia z jednym przedmiotem szczegóły dotyczące zamówienia i przedmiotu znajdują się w jednym wierszu raportu o transakcjach. W przypadku zamówienia z wieloma przedmiotami pierwszy wiersz będzie zawierać szczegóły zamówienia, a kolejne wiersze szczegóły przedmiotu. Zamówienie zawierające kilka sztuk tego samego przedmiotu będzie widoczne jako jeden wiersz. Poniżej znajdują się niektóre dane z raportu o transakcjach, które pojedynczo lub łącznie mogą pomóc Ci przy uzgadnianiu:

 • Numer zamówienia: unikalny identyfikator zamówienia
 • Numer przedmiotu: unikatowy identyfikator przedmiotu
 • Numer wypłaty: unikatowy identyfikator wypłaty
 • Numer referencyjny: unikatowy identyfikator transakcji
 • Numer transakcji: unikatowy identyfikator, który łączy informacje o kupującym, przedmiocie i cenie przedmiotu
 • Kwota transakcji brutto: łączna płatność za transakcję przed naliczeniem wszelkich opłat lub ich zwrotów
 • Kwota netto: łączna płatność za transakcję po naliczeniu wszelkich opłat lub ich zwrotów
 • Forma wypłaty: powiązane konto bankowe do wypłaty
 • Status wypłaty: status transakcji wypłaty
 • Przyczyna wstrzymania: dodatkowe informacje o statusie wstrzymanej transakcji
 • Roszczenie: kwoty pobrane lub zwrócone w związku ze zwrotami pieniędzy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, w tym w przypadku spraw dotyczących nieotrzymania przedmiotu oraz zwrotów przedmiotów niezgodnych z opisem
 • Spór dla płatności: występuje, gdy kupujący poprosi o zwrot pieniędzy, zgłaszając problem z zamówieniem swojemu bankowi, wystawcy karty kredytowej, PayPal lub innej instytucji płatniczej
 • Wstrzymanie: środki niedostępne podczas rozwiązywania problemu z zamówieniem lub kontem
 • Prowizja od sprzedaży: opłata obliczana jako zmienna wartość procentowa łącznej kwoty każdej sprzedaży plus stała kwota od każdej sprzedaży. Tę opłatę pobieramy z Twoich środków, zanim otrzymasz wypłatę.
 • Inne opłaty: opłaty eBay, które nie są uwzględnione w prowizjach od ceny końcowej sprzedaży, na przykład opłaty za subskrypcje, opcje dodatkowe, reklamę
 • Opłata: kwoty pobrane z zarejestrowanych form płatności i inne koszty sprzedaży należne eBay
 • Korekta: kwoty pobrane lub zwrócone przez eBay, na przykład jeśli eBay przyzna sprzedawcy zwrot opłaty
 • Waluta transakcji: waluta, której kupujący użył do zapłacenia za transakcję
 • Kurs wymiany: kurs wymiany zastosowany przez eBay, jeśli waluta transakcji i waluta wypłat są różne

Wskazówka
Jeśli Twoje środki zostaną wstrzymane, szczegółowe informacje znajdziesz w raporcie o transakcjach.

Zestawienie finansowe

Zestawienie finansowe zawiera podsumowanie miesięcznych działań na koncie. Jest dostępne w formacie PDF. Na początku każdego miesiąca otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że zestawienie finansowe jest gotowe do pobrania. W zestawieniu finansowym znajdziesz podsumowanie swoich działań związanych ze sprzedawaniem oraz szczegółowy przegląd transakcji, w tym informacje o zamówieniach, roszczeniach, zwrotach pieniędzy, sporach dla płatności, wypłatach, opłatach, ich zwrotach itp. w danym miesiącu.

Pobieranie zestawienia finansowego w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności lub na stronę Mój eBay > Płatności.
 2. Wybierz Raporty.
 3. Wybierz Zestawienia.
 4. Wybierz Pobierz obok zestawienia, które chcesz pobrać.
 5. Wybierz Podsumowanie lub Pełne zestawienie.

Zestawienia finansowe są dostępne do pobrania przez 10 lat. Zestawienie nie jest fakturą i nie zastępuje istniejących raportów.

Faktura

Faktura jest wystawiana za świadczone usługi i obejmuje wszystkie obowiązujące opłaty za sprzedaż i inne koszty. Na początku każdego miesiąca otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że faktura jest gotowa do pobrania. Podsumowanie jest w formacie PDF. Widok szczegółowy jest dostępny w formacie CSV, który można otworzyć za pomocą oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel lub Arkusze Google, i który pozwala na dostosowanie informacji w dokumencie. Na fakturze widoczne są obowiązujące podatki od opłat i innych kosztów już pobrane z Twoich dostępnych, przetwarzanych lub wstrzymanych środków. Jeśli sprzedajesz w kilku serwisach eBay, opłaty i podatki będą pogrupowane według waluty.

Fakturę możesz pobrać w Panelu Sprzedawcy lub na stronie Mój eBay. Jak to zrobić:

 1. Przejdź do Panelu Sprzedawcy > Płatności lub na stronę Mój eBay > Płatności.
 2. Wybierz Raporty.
 3. Wybierz zakładkę Faktury. Zobaczysz listę dostępnych faktur pogrupowanych według miesiąca.
 4. Aby pobrać raport dla danego miesiąca, wybierz Pobieranie podsumowania lub Pobieranie szczegółów.

Wskazówka
Możesz pobierać raporty, zestawienia i faktury z Panelu Sprzedawcy, aby uzgodnić swoje dane z danymi eBay. W celu finansowego uzgodnienia tych informacji zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym.

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.