Wyniki znalezione dla „Płatności wstrzymane w przypadku sprzedawcy korzystającego z usług płatności”

Płatności wstrzymane

Wiemy, jak ważne jest niezwłoczne otrzymywanie płatności i staramy się, by pieniądze docierały do Ciebie jak najszybciej. Niestety, czasami musimy wstrzymywać środki, by rozstrzygać spory lub zapewnić bezpieczeństwo transakcji kupującym i sprzedającym na eBay. W większości przypadków środki ze wstrzymanych płatności są dostępne po zniesieniu ograniczenia lub zawieszenia.

Ważne
Informacje na tej stronie dotyczą tylko klientów mieszkających w Unii Europejskiej. Klienci mieszkający poza Unią Europejską powinni zapoznać się z naszym artykułem Payments on hold (ten artykuł jest dostępny tylko w języku angielskim).

Status płatności można sprawdzić w zakładce Płatności w Panelu Sprzedawcy lub w sekcji Płatności na stronie Mój eBay.

Dlaczego wstrzymujemy płatności i jak tego uniknąć

Podobnie jak Ty chcemy mieć pewność, że kupujący są zadowoleni z zakupów na eBay. Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji na eBay i zachować zgodność z przepisami, czasami wstrzymujemy środki, jeśli w przypadku danej transakcji są otwarte roszczenie lub spór, jeśli kupujący zgłasza problem z transakcją, jeśli Twoje konto zostaje objęte ograniczeniem, jest zawieszone bądź masz zadłużenie wobec eBay. Jeśli Twoje środki zostaną wstrzymane, powiadomimy Cię o tym pocztą e-mail i w zależności od przyczyny możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu rozwiązania problemu.

Wskazówka
Jeśli wstrzymamy środki, sprawa zazwyczaj zostanie rozstrzygnięta w ciągu 30 dni.

Rodzaje wstrzymania środków

Możemy wstrzymywać środki z różnych powodów.

Wstrzymanie środków z transakcji

Wstrzymanie środków z transakcji ma miejsce, gdy wstrzymujemy środki związane z określoną transakcją kupującego.

Możemy wstrzymać na przykład środki z transakcji, czekając na potwierdzenie, że przedmiot został dostarczony kupującemu. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wstrzymania środków z transakcji, zalecamy wysyłanie przedmiotu w dniu, w którym kupujący za niego zapłaci, a także przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie wysyłki.

Możemy też wstrzymać płatność, jeśli musimy sprawdzić szczegóły transakcji. Na tę decyzję mogą mieć wpływ kategoria i cena przedmiotu oraz statystyki sprzedawcy. Zwykle transakcje są wstrzymywane maksymalnie do 30 dni.

Wstrzymanie środków z powodu sporu

Wstrzymanie środków z powodu sporu ma miejsce, gdy wstrzymujemy środki związane z problemem zgłoszonym przez kupującego.

Jeśli kupujący zgłasza, że przedmiot nie dotarł lub że otrzymany przedmiot znacząco odbiega od opisu w ofercie sprzedaży, wstrzymujemy środki do czasu rozpatrzenia i zamknięcia roszczenia. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule na temat najlepszych praktyk dotyczących unikania i rozwiązywania problemów z kupującymi.

Wstrzymanie wypłat

Wstrzymanie wypłat ma miejsce, gdy wstrzymujemy środki płatne na rzecz konkretnego sprzedawcy i zazwyczaj wymaga wykonania przez niego dodatkowego działania na koncie.

  • Wstrzymanie środków związane z rejestracją: możemy nałożyć ograniczenie na konto, jeśli stwierdzimy rozbieżność z informacjami podanymi podczas rejestracji. Jeśli na konto zostanie nałożone ograniczenie, powiadomimy Cię o tym pocztą e-mail, prosząc o podanie dodatkowych informacji. Więcej informacji na temat weryfikacji tożsamości znajdziesz w naszym artykule o rejestracji sprzedawcy.
  • Wstrzymanie środków związane z zachowaniem zgodności z przepisami: w serwisie eBay są stosowane zasady i procedury ochrony kupujących i sprzedawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wstrzymania wypłat lub ograniczenia konta w związku z zachowaniem zgodności z przepisami, powiadomimy Cię o tym pocztą e-mail i możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji.
  • Wstrzymanie środków związane z brakiem płatności: możemy wstrzymać Twoje wypłaty, jeśli masz zadłużenie wobec eBay i nie otrzymaliśmy płatności na czas. Aby zacząć otrzymywać wypłaty, musisz najpierw uregulować swoją należność wobec nas. Możesz to zrobić, przechodząc do zakładki Płatności w Panelu Sprzedawcy lub do sekcji Konto sprzedawcy na stronie Mój eBay.
  • Wstrzymanie środków związane z wynikami: możemy wstrzymać Twoje wypłaty, jeśli stwierdzimy nietypową aktywność związaną z Twoim kontem, na przykład wzrost liczby roszczeń klientów, nagłą zmianę Twoich działań w zakresie sprzedaży, opóźnione dostawy lub negatywne opinie kupujących.
  • Nieprawidłowa forma płatności: możemy wstrzymać Twoje wypłaty, jeśli nie będziemy mogli pobrać opłat za sprzedaż i innych kosztów za pomocą zapisanych form płatności.

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.