Wyniki znalezione dla „Jak działają wypłaty w przypadku sprzedawców korzystających z usług płatności”

Jak działają wypłaty w przypadku sprzedawców korzystających z usług płatności

Sprzedawcy korzystający z usług płatności otrzymują środki w prosty sposób. Gdy kupujący kupi jeden z Twoich przedmiotów, otrzymasz środki na wybrane przez siebie konto bankowe do wypłat. Wszystkie wypłaty możesz śledzić w zakładce Płatności w Panelu Sprzedawcy lub w sekcji Płatności na stronie Mój eBay.

Ważne
Informacje na tej stronie dotyczą tylko klientów mieszkających w Unii Europejskiej. Klienci mieszkający poza Unią Europejską powinni zapoznać się z naszym artykułem How payouts work for managed payments sellers (artykuł dostępny tylko w języku angielskim).

Jeśli dopiero zaczynasz sprzedawać na eBay, dowiedz się, jak zaktualizować dane konta bankowego.

Jak działają wypłaty

 • Kiedy kupujący zapłaci za sprzedany przez Ciebie przedmiot, środki pomniejszone o obowiązujące opłaty będą widoczne jako Przetwarzanie środków, co oznacza, że płatność jest potwierdzona i możesz bezpiecznie wysłać przedmiot(y).
 • Środki będą zazwyczaj widoczne jako Dostępne do wypłaty w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, chyba że transakcja została wstrzymana. W takim przypadku może to potrwać dłużej.
 • Wypłata zwykle jest wysyłana w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Po wysłaniu wypłaty status wypłaty zmienia się na Środki wysłane, środki są księgowane na Twoim koncie bankowym, co zazwyczaj trwa 1–2 dni robocze. Potem środki są dostępne dla Ciebie.
  • To okres zbliżony do czasu potrzebnego operatorowi karty kredytowej do przetworzenia comiesięcznej płatności i zależny od procedur stosowanych przez Twoją instytucję finansową.
  • Po wysłaniu wypłaty nie mamy już dostępu do środków. Nie zarabiamy na odsetkach od żadnych środków sprzedawcy.
  • Numer referencyjny dla banku jest dostępny w części Szczegóły wypłaty i może zostać przekazany do banku, aby ułatwić Ci śledzenie wypłat.

Gdy zainicjujemy wypłatę, wyślemy Ci wiadomość e-mail i utworzymy numer wypłaty, aby ułatwić Ci śledzenie transakcji w sekcji Raporty o wypłatach.

Wskazówka
Aby otrzymać środki, sprzedawcy korzystający z usług płatności muszą dodać określone konto bankowe. Ne mogą oni używać konta PayPal jako formy wypłaty.

Przetwarzane, wstrzymane i dostępne środki

Środki przetwarzane: te kwoty nie są jeszcze gotowe do wypłaty. Zazwyczaj środki wyświetlane jako przetwarzane pozostają w fazie oczekiwania, a Ty nie musisz podejmować żadnych działań.

Środki wstrzymane: te kwoty nie są jeszcze gotowe do wypłaty. Zazwyczaj środki zostają wstrzymane, jeśli kupujący otwiera spór.

Środki dostępne: kwota, którą otrzymasz w ramach kolejnej wypłaty. Zazwyczaj środki wyświetlane jako dostępne to suma ze wszystkich zakończonych transakcji po odliczeniu obowiązujących opłat i wstrzymanych transakcji.

 • Dostępne środki mogą się zmienić, jeśli przetworzymy dodatkowe zamówienia lub zwroty pieniędzy przed kolejną wypłatą.
 • Jeśli będziesz zwracać pieniądze kupującemu, nie mając wystarczających dostępnych, przetwarzanych i wstrzymanych środków do pokrycia pełnej kwoty zwrotu, obciążymy Twoje konto bankowe do wypłat w celu pokrycia różnicy lub pobierzemy ją za pomocą zapisanej formy płatności.

Statusy wypłaty

 • Utworzone: numer wypłaty został utworzony przez eBay, a wypłata jest inicjowana w celu rozpoczęcia procesu płatności.
 • Przetwarzanie: wypłata została zainicjowana przez eBay i jest w trakcie wysyłania do Twojego banku.
 • Zwrócone: wypłata została zainicjowana przez eBay, ale wystąpił problem związany z Twoim bankiem lub eBay. Powiadomimy Cię o tym pocztą e-mail i spróbujemy ponownie zainicjować wypłatę. W celu rozwiązania problemu może być też konieczne zaktualizowanie formy wypłaty w sekcji Ustawienia wypłat.
 • Zablokowane: Twoja forma wypłaty może być nieważna lub mogła zostać zablokowana przez eBay. Sprawdź stronę Mój eBay > Wiadomości, aby uzyskać więcej informacji o możliwym problemie.
 • Środki wysłane: wypłata została zrealizowana. Wypłata została wysłana przez eBay. Zaksięgowanie środków przez bank na Twoim koncie może zająć 1–2 dni robocze.

Więcej informacji o statusach wypłat znajdziesz w naszym artykule Korzystanie z zakładki Płatności w Panelu Sprzedawcy.

Kiedy serwis eBay pobiera środki

Jeśli roszczenie w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay lub spór dla płatności zostaną rozstrzygnięte na korzyść kupującego, możemy mu zwrócić pieniądze w Twoim imieniu. W tym przypadku pobierzemy tę kwotę z Twoich dostępnych, przetwarzanych lub wstrzymanych środków.

Jeśli Twoje dostępne, przetwarzane i wstrzymane środki okażą się niewystarczające do pokrycia należnych kwot, pobierzemy je za pomocą Twojej zapisanej formy płatności w ciągu 14 dni w celu odzyskania pełnej kwoty. Możemy zsumować należne kwoty w ramach jednego obciążenia. Wszystkie szczegółowe informacje na temat tych opłat będą widoczne w Twoim zestawieniu finansowym.

Jak zmienić harmonogram wypłat

Domyślnie wypłaty są wysyłane codziennie, ale możesz zmienić harmonogram na wypłaty cotygodniowe.

 • Wypłaty codzienne są wysyłane od poniedziałku do piątku i obejmują wszelkie środki, które stały się dostępne do wypłaty w ciągu poprzednich 24 godzin.
 • Wypłaty cotygodniowe są wysyłane we wtorki i obejmują wszelkie środki, które stały się dostępne do wypłaty od poniedziałku do niedzieli w poprzednim tygodniu.

Jak zmienić harmonogram wypłat w Panelu Sprzedawcy:

 1. Przejdź na stronę Panel Sprzedawcy > Płatności.
 2. Wybierz Ustawienia wypłat.
 3. Zmień częstotliwość wypłat z codziennych na cotygodniowe stosownie do potrzeb.

Harmonogram wypłat możesz też zmienić na stronie Mój eBay > Płatności.

Wskazówka
Jeśli kupujący zapłaci w walucie innej niż Twoja waluta wypłat, płatność zostanie przeliczona na walutę wypłat. Zostanie zastosowany kurs wymiany walut obowiązujący w chwili sprzedaży i możesz go zobaczyć w szczegółach zamówienia. Ten kurs wymiany będzie obowiązywać w razie zwrotu pieniędzy.

Co zrobić, jeśli wypłaty się nie powiodą

Jeśli status Twoich wypłat to Zwrócone lub Zablokowane, dane konta bankowego mogą być nieprawidłowe lub może być konieczne zweryfikowanie przez Ciebie dodatkowych informacji, zanim będziemy mogli wysyłać wypłaty na Twoje konto. Dowiedz się więcej w naszym artykule Przesyłanie lub aktualizowanie informacji na potrzeby usług płatności.

 

Wskazówka
To, jak szybko otrzymasz środki po sprzedaży, zależy od tego, kiedy kupujący sfinalizuje płatność. Po wysłaniu przez nas wypłaty Twoja instytucja finansowa zwykle potrzebuje 1–2 dni na zaksięgowanie środków na Twoim koncie bankowym.

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.