Wyniki znalezione dla „Postępowanie sprzedawcy korzystającego z usług płatności ze sporami dla płatności”

Postępowanie sprzedawcy korzystającego z usług płatności ze sporami dla płatności

W niektórych sytuacjach kupujący może poprosić swoją instytucję finansową o otwarcie sporu dla płatności, jeśli uzna, że pojawił się problem z zamówieniem. Dowiedz się, jak sprzedawca korzystający z usług płatności może zająć się sporem dla płatności za transakcję w serwisie eBay.

Ważne
Informacje na tej stronie dotyczą tylko klientów mieszkających w Unii Europejskiej. Klienci mieszkający poza Unią Europejską powinni zapoznać się z naszym artykułem Handling payment disputes as a managed payments seller (artykuł dostępny tylko w języku angielskim).

Spór dla płatności w serwisie eBay zostaje utworzony, gdy kupujący zainicjuje obciążenie zwrotne lub inny typ sporu w swojej instytucji finansowej, np. spór w systemie PayPal. Najważniejsze powody zgłaszania sporów dla płatności przez kupujących:

 • Kupujący nie otrzymał przedmiotu.
 • Kupujący otrzymał przedmiot niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży.
 • Kupujący nie rozpoznał transakcji.
 • Kupujący został wielokrotnie obciążony kosztem przedmiotu.
 • Kupujący został wielokrotne obciążony kosztem transakcji.
 • Kupujący zmienił zdanie.

Jeżeli jeden z kupujących zgłosi spór dla płatności i go wygra, instytucja finansowa cofnie transakcję. Oznacza to, że środki pierwotnie zapłacone przez kupującego zostają mu zwrócone. W zależności od powodu wygrania przez kupującego sporu dla płatności możemy pobrać te środki od Ciebie.

Kupujący mogą skorzystać tylko z jednej metody rozstrzygania sporu w celu otrzymania zwrotu pieniędzy. Jeśli kupujący zgłosi spór dla płatności, wszelkie sprawy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, otwarte prośby o anulowanie zamówienia lub zwrot w odniesieniu do tej samej transakcji zostają natychmiast zamknięte. Ponadto w razie otwartego sporu dla płatności nie będzie można wysłać zwrotów pieniędzy za pośrednictwem Panelu Sprzedawcy > Zamówienia lub strony Mój eBay > Sprzedane.

Odpowiadanie na spór dla płatności

Gdy spór zostanie otwarty, otrzymasz z serwisu eBay wiadomość e-mail ze stosowną informacją. Możemy Cię wtedy poprosić o podanie dodatkowych informacji lub potwierdzenie szczegółów transakcji, abyśmy mogli odpowiedzieć na spór w Twoim imieniu w ciągu 5 dni od powiadomienia o nim lub zgodnie z informacją zawartą w wiadomości e-mail.

Odpowiedz na spór dla płatności.

Gdy kupujący zgłosi spór, możesz:

 • zaakceptować spór, aby kupujący otrzymał zwrot pieniędzy;
 • zakwestionować spór i przedstawić dowody lub dodatkowe informacje, np. dowód dostarczenia przedmiotu na adres wysyłkowy podany w zamówieniu.

Informacje, które mogą pomóc w odpowiedzi na spór dla płatności:

 • informacje o śledzeniu przesyłki potwierdzające, że zamówienie dostarczono na adres wysyłkowy, który odpowiada adresowi na zamówieniu;
 • szczegółowe zdjęcia przedmiotu z oferty sprzedaży, które przedstawiają stan przedmiotu, w tym dowód autentyczności w stosownych przypadkach;
 • stosowna korespondencja między Tobą a kupującym dotycząca rozwiązywania problemów.

Rozstrzyganie sporów dla płatności

eBay przekaże wszelkie istotne informacje w sprawie sporu dostarczone przez Ciebie odpowiedniej instytucji finansowej. W niektórych sytuacjach eBay może mieć już informacje wystarczające do zakwestionowania sporu. W takim przypadku udostępnimy je w Twoim imieniu.

Gdy zaakceptujesz spór lub go zakwestionujesz, dostarczając dowody, będziemy informować Cię na bieżąco o statusie sprawy pocztą e-mail po otrzymaniu nowych informacji od instytucji finansowej. Status dowolnego sporu dla płatności możesz też sprawdzić w Centrum rozstrzygania.

W niektórych przypadkach eBay może zakwestionować spór w instytucji finansowej pomimo wybranej przez Ciebie odpowiedzi na spór. Instytucje finansowe mogą też czasem ponownie otworzyć zamknięty spór dla płatności. Powiadomimy Cię o tych sytuacjach i możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu zakwestionowania sporu dla płatności.

Rozstrzygnięcie sporu dla płatności może zająć do 90 dni w zależności od formy płatności lub dostawcy karty.

Należy pamiętać, że o ostatecznym wyniku sporu dla płatności decyduje instytucja finansowa. Możesz zakwalifikować się do programu ochrony sprzedawców, jeśli będziesz przestrzegać poniższych wytycznych. Jeśli spór dla płatności został zgłoszony z powodu niezgodności przedmiotu z opisem, możesz poprosić kupującego o zwrot przedmiotu. Pamiętaj jednak, że nie możemy zmusić kupującego, by zwrócił przedmiot.

Opłaty za spór

Jeśli kupujący zgłosi spór dla płatności i zostaniesz obciążony(na) odpowiedzialnością za sporną kwotę, pobierzemy od Ciebie opłatę za spór. Jeśli zaakceptujesz spór dla płatności i zwrócisz pieniądze, eBay zrezygnuje z opłaty za spór, a Ty będziesz odpowiadać za kwotę zwrotu pieniędzy wysłaną kupującemu.

Program ochrony sprzedawców

Jeśli transakcja kwalifikuje się do ochrony, pokryjemy kwotę sporu i zrezygnujemy z opłaty w następujących sytuacjach:

Gdy kupujący zgłosi, że nie otrzymał przedmiotu:

Przed wpłynięciem sporu dla płatności: sprawa tego samego typu w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay dotycząca danej transakcji została zamknięta, a firma eBay stwierdziła brak Twojej winy; lub

Przed wpłynięciem sporu: sprawa tego samego typu w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay dotycząca danej transakcji została rozstrzygnięta w wyniku zwrotu pieniędzy kupującemu.

Kupujący otrzymał zwrot pieniędzy: wcześniej zwróciłeś(łaś) pieniądze w pełnej kwocie za tę samą transakcję.

Dostarczyłeś(łaś) dowód dostawy z następującymi informacjami:

 • numer śledzenia przesyłki przekazany przez firmę wysyłkową (przesłany w terminie podanym w powiadomieniu o sporze dla płatności);
 • status „dostarczono”;
 • data dostawy;
 • adres odbiorcy odpowiadający adresowi w zamówieniu (w tym miejscowość, województwo, kod pocztowy lub zagraniczny odpowiednik);
 • dowód potwierdzenia podpisem, jeśli łączny koszt zamówienia (w tym koszty wysyłki i podatki) wynosi 550 EUR lub więcej, przesłany jako zdjęcie w przypadku zakwestionowania sporu dla płatności. Jeśli wystawiasz oferty w innych serwisach, wymóg potwierdzenia podpisem może być inny.

Gdy kupujący zgłosi, że przedmiot jest niezgodny z opisem podanym w ofercie sprzedaży:

Przed wpłynięciem sporu dla płatności: sprawa tego samego typu w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay dotycząca danej transakcji została zamknięta, a firma eBay stwierdziła brak Twojej winy; lub

Przed wpłynięciem sporu: sprawa tego samego typu w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay dotycząca danej transakcji została rozstrzygnięta w wyniku zwrotu pieniędzy kupującemu.

Kupujący otrzymał zwrot pieniędzy: wcześniej zwróciłeś(łaś) pieniądze w pełnej kwocie za tę samą transakcję.

Kupujący otrzymał częściowy zwrot pieniędzy: wcześniej zwróciłeś(łaś) część pieniędzy za przedmiot, który zwrócono Ci otwarty, używany lub uszkodzony. Prowizja od sprzedaży nie jest zwracana w przypadku częściowego zwrotu pieniędzy.

Gdy kupujący zgłosi, że nie rozpoznaje transakcji:

Dostarczyłeś(łaś) dowód dostawy z następującymi informacjami:

 • numer śledzenia przesyłki przekazany przez firmę wysyłkową (przesłany w terminie podanym w powiadomieniu o sporze dla płatności);
 • status „dostarczono”;
 • data dostawy;
 • adres odbiorcy odpowiadający adresowi w zamówieniu (w tym miejscowość, województwo, kod pocztowy lub zagraniczny odpowiednik);
 • dowód potwierdzenia podpisem, jeśli łączny koszt zamówienia (w tym koszty wysyłki i podatki) wynosi 550 EUR lub więcej, przesłany jako zdjęcie w przypadku zakwestionowania sporu dla płatności. Jeśli wystawiasz oferty w innych serwisach, wymóg potwierdzenia podpisem może być inny.

Transakcje niekwalifikujące się do ochrony

Przedmioty, które nie są zgodne z zasadami eBay dotyczącymi przedmiotów zabronionych i objętych ograniczeniami, nie kwalifikują się do programu ochrony sprzedawców.

Przedmioty nieobjęte Gwarancją zwrotu pieniędzy eBay nie kwalifikują się do programu ochrony sprzedawców.

Unikanie sporów dla płatności

Aby zapobiec sporom dla płatności, zawsze:

 • Twórz szczegółowe, dokładne oferty sprzedaży.
 • Dodawaj wiele wysokiej jakości zdjęć wystawianych przedmiotów.
 • Korzystaj z usług wysyłkowych ze śledzeniem przesyłki i potwierdzeniem dostawy.
 • Uwzględnij potwierdzenie podpisem, jeśli łączne koszty zamówienia (w tym koszty wysyłki i podatki) wynoszą 550 EUR lub więcej. Jeśli wystawiasz oferty w innych serwisach, wymóg potwierdzenia podpisem może być inny.
 • Odpowiadaj kupującym, którzy kontaktują się z Tobą za pośrednictwem funkcji Wiadomości w serwisie eBay, i staraj się rozwiązać wszelkie problemy.
 • Zachowuj wiadomości i dokumentację uzupełniającą za pomocą narzędzi eBay.

 

Wskazówka
Możesz czerpać korzyści z programu ochrony sprzedawców, przestrzegając naszych wytycznych i w razie potrzeby dostarczając dowody.

Czy te informacje były przydatne?

Pozostało znaków: 100

Dziękujemy za opinię! Aby uzyskać pomoc, kliknij Kontakt z nami.